Nintendo 64 (cart.) versions

All · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z
Title Year
F-1 World Grand Prix (Europe) ???? Open
F-1 World Grand Prix (Europe) (Beta) ???? Open
F-1 World Grand Prix (France) ???? Open
F-1 World Grand Prix (Germany) ???? Open
F-1 World Grand Prix (Japan) ???? Open
F-1 World Grand Prix (USA) ???? Open
F-1 World Grand Prix II (Europe) (En, Fr, De, Es) ???? Open
F-Zero X (Europe) ???? Open
F-Zero X (Japan) ???? Open
F-Zero X (USA) ???? Open
F1 Pole Position 64 (Europe) (En, Fr, De) ???? Open
F1 Pole Position 64 (USA) (En, Fr, De) ???? Open
F1 Racing Championship (Brazil) (En, Fr) ???? Open
F1 Racing Championship (Europe) (En, Fr, De, Es, It) ???? Open
Famista 64 (Japan) ???? Open
FIFA - Road to World Cup 98 (Europe) (En, Fr, De, Es, It, Nl, Sv) ???? Open
FIFA - Road to World Cup 98 (USA) (En, Fr, De, Es, It, Nl, Sv) ???? Open
FIFA - Road to World Cup 98 - World Cup e no Michi (Japan) ???? Open
FIFA 99 (Europe) (En, Fr, De, Es, It, Nl, Pt, Sv) ???? Open
FIFA 99 (USA) (En, Fr, De, Es, It, Nl, Pt, Sv) ???? Open
FIFA Soccer 64 (Europe) (En, Fr, De) ???? Open
FIFA Soccer 64 (USA) (En, Fr, De) ???? Open
Fighter Destiny 2 (USA) ???? Open
Fighters Destiny (Europe) ???? Open
Fighters Destiny (France) ???? Open
Fighters Destiny (Germany) ???? Open
Fighters Destiny (USA) ???? Open
Fighting Cup (Japan) ???? Open
Fighting Force 64 (Europe) ???? Open
Fighting Force 64 (USA) ???? Open
Flying Dragon (Europe) ???? Open
Flying Dragon (USA) ???? Open
Forsaken 64 (Europe) (En, Fr, Es, It) ???? Open
Forsaken 64 (Germany) ???? Open
Forsaken 64 (USA) ???? Open
Fox Sports College Hoops '99 (USA) ???? Open
Frogger 2 (USA) (Rev A) (Proto) ???? Open
Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou! (Japan) ???? Open